VOOR DE WERKGEVER

"Kwetsbaarheid is de geboorteplaats van innovatie, creativiteit en verandering. ” ~ Brené Brown

De visie van Sense coaching en begeleiding

Het heeft meerwaarde als er in organisaties – naast het delen van successen- zeker ook ruimte is voor het delen van twijfels, vragen en onzekerheden. Dat er een klimaat is waarin je mag leren en je dus ook kunt leren van fouten.  Vaak is het lastig om binnen alle hectiek van de dag je kwetsbaar op te stellen en de tijd te nemen voor reflectie. Daar waar dat lukt, komt ieder in zijn kracht en ontstaat er meer kwaliteit, werkplezier en verbinding. Daar gaat het stromen en is het duidelijk. It makes Sense 

Intervisiebegeleiding

Intervisie is een professionele uitwisseling tussen medewerkers die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied. Het doel is de deskundigheid van de betrokkenen te bevorderen en de kwaliteit van het werk te verbeteren.

In de rol van intervisor bied ik ondersteuning bij de interactie en bij het leerproces van de individuen binnen de groep. We maken gebruik van, en oefenen met, oplossingsgerichte vragen. De intervisie voldoet aan de richtlijnen van het SKJ.

Zeker bij nieuw te starten intervisiegroepen is begeleiding van toegevoegde waarde vanwege:

  • een veilige omgeving voor gezamenlijk leren
  • de inbreng en uitleg van verschillende intervisiemethodieken
  • het versterken van de communicatieve vaardigheden
Saskia Overkamp | Life Coach Gouda

Coachingstraject individuele  medewerker

Bij een coachingtraject op aanvraag van een werkgever wordt in overleg met de werkgever en de werknemer de coachingsvraag in kaart gebracht. Indien gewenst kan er gezamenlijk een startgesprek, tussentijdse evaluatie en een eindgesprek plaatsvinden.

Stress en onvrede hebben een grote impact op het werkplezier, de professionele ontwikkeling en de efficiency van de medewerker. Investeren in coaching vermindert het ziekteverzuim, voorkomt uitval en vergroot het werkgeluk van uw medewerkers.

Neem gerust contact op voor het bespreken wat Sense coaching en begeleiding voor u kan betekenen. 

Wat zeggen anderen over de procesbegeleiding